Rate this item

با توجه به اینکه سفارت های آمریکا برای دریافت و ارسال مدارک و پاسپورت از خدمات کارگزاری ادارات پستی استفاده میکنند در صورتی که برای شما ایمیل ارسال پاسپورت رسیده است، باید پاسپورتتان را به کارگزار سفارت آمریکا برسانید. آنها پاسپورت شما را به سفارت میرسانند و پس از صدور ویزا، سفارت مجدد به کارگزار تحویل مینماید. شما میتوانید پاسپورتتان را از کارگزار سفارت دریافت کنید. دریافت پاسپورت از کارگزار سفارت یعنی پیکاپ پاسپورت.

پیکاپ پاسپورت توسط حامی مهاجر

خدمات پیکاپ پاسپورت توسط گروه شرکت های حامی مهاجر انجام میشود و میتوانید برای این مهم به این مجموعه مراجعه کنید. ایمنی پاسپورت و ویزای شما مهمترین اصل در امر پیکاپ است.

Read 3208 times Last modified on Sunday, 26 April 2020 07:09

نتایج لاتاری 2024 اعلام شد

زمان باقی مانده تا ثبت نام لاتاری 2025

32روز5ساعت12دقیقه9ثانیه

نظرات مشتریان حامی مهاجر