فرم DS260

جمعه, 29 فروردين 1399 ساعت 20:05

آنلاک فرم DS260

جهت آنلاک فرم DS-260 متقاضیان باید از طریق ایمیل ...

جمعه, 29 فروردين 1399 ساعت 19:22

آموزش تصویری فرم DS-260

این مقاله در حال تکمیل است

یکشنبه, 24 فروردين 1399 ساعت 13:39

راهنمای تکمیل فرم DS-260

به طور کلی فرم DS260 مخصوص متقاضیان ویزای مهاجرتی آمریکا است. برای اخذ هر نوع ویزای مهاجرتی آمریکا مانند ویزای لاتاری یا ویزای خانوادگی یا ویزای نخبگان آمریکا باید فرم DS-260 را به صورت الکترونیکی تکمیل و ارسال کنید.

نظرات مشتریان حامی مهاجر