ثبت نام لاتاری 2022

چهارشنبه, 09 مهر 1399 ساعت 15:08

دستورالعمل ثبت نام لاتاری 2023

دستورالعمل ثبت نام لاتاری 2023

شروع ثبت نام : ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا در اوایل مهرماه 1400 شروع می شود.

پایان ثبت نام : ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا اواسط آبان ماه 1400 به پایان می رسد.

ایران در لیست کشورهای مجاز برای ثبت نام است.

 

نظرات مشتریان حامی مهاجر